AMBIENT
  • Câu hỏi:

     Trục số là gì?

    Lời giải tham khảo:

    Ta biểu diễn các số nguyên âm trên tia đối của tia số và ghi các số -1; -2; -3; ... như vậy ta được một trục số 

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>