ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta có đặc điểm gì dưới đây

  • A. Nền văn háo tiến bộ, đậm đà bản sắc dân tộc
  • B. Quá trình hội nhập với văn hóa thế giới diên ra mạnh mẽ
  • C. Còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tuongr, văn hóa khác nhau
  • D. Các giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, phát huy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa, thời kì quá độ ở nước ta còn tồn tại nhiều loại, nhiều khuynh hướng tư tuongr, văn hóa khác nhau.

  Đáp án C.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24337

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON