AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox; vẽ hai tia Oz, Oy sao cho góc xOz bằng 500, góc xOy bằng 1000

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

  b)  Tính số đo góc yOz?

  c)  Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  a) Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. Vì \(\widehat {xOz} < \widehat {xOy}\) ( 500 < 1000)

  b) Vì Oz nằm giữa Ox và Oy nên \(\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\)

  Suy ra: \(\widehat {yOz} = \widehat {xOy} - \widehat {xOz}\)= 1000 - 500 = 500

  c) Vì tia Oz nằm giữa Ox, Oy và \(\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = {50^0}\) nên tia Oz là tia phân giác của góc \(\widehat {xOy}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>