AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho \(\widehat {xOy} = {70^0}\); \(\widehat {xOz} = {140^0}\).

  a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

  b) Tính số đo góc yOz ?

  c) Tia Oy có phải là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\) không? Vì sao?

  d) Gọi Ot là tia phân giác của \(\widehat {yOz}\). Tính số đo góc \(\widehat {xOt}\)?

  Lời giải tham khảo:

  a) Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz vì trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, \(\widehat {x0y} < \;\widehat {xOz}\) (vì 700 < 1400)

  b) Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz nên:

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \;\widehat {xOz}\\
  {70^0} + \widehat {yOz} = {140^0}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {yOz} = {70^0}
  \end{array}\)

  c) Tia Oy là tia phân giác của \(\widehat {xOz}\) vì:

  + Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

  + \(\widehat {x0y} = \;\widehat {yOz}\) = 700

  d) Ot là tia phân giác của \(\widehat {yOz}\)

  \( \Rightarrow \widehat {yOt} = \widehat {tOz} = \widehat {\frac{{yOz}}{2}} = \frac{{{{70}^0}}}{2} = {35^0}\)

  Vì tia Oy nằm giữa 2 tia Ot và Ox nên:

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {tOy} + \widehat {yOx} = \widehat {xOt}\\
  {35^0} + {70^0} = \widehat {xOt}\\
   \Rightarrow \widehat {xOt} = {105^0}
  \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA