AMBIENT
 • Câu hỏi:

  a)  Rút gọn rồi so sánh hai phân số sau: \(\frac{{ - 36}}{{48}}\) và \(\frac{{ - 25}}{{35}}\)

  b) Lớp 6A có 40 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm \(\frac{1}{5}\) số học sinh cả lớp và bằng \(\frac{2}{3}\) số học sinh khá, còn lại là học sinh trung bình. Tính số học sinh mỗi loại của lớp?

  Lời giải tham khảo:

  a)

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{ - 36}}{{48}} = \frac{{ - 3}}{4} = \frac{{ - 21}}{{28}}\\
  \frac{{ - 25}}{{35}} = \frac{{ - 5}}{7} = \frac{{ - 20}}{{28}}\\
  \frac{{ - 21}}{{28}} < \frac{{ - 20}}{{28}} =  > \frac{{ - 36}}{{48}} < \frac{{ - 25}}{{35}}
  \end{array}\)

  b) Số học sinh giỏi của lớp 6A là:

      \(40.\frac{1}{5} = 8\) (học sinh)

  Số học sinh khá của lớp 6A là:

      \(8:\frac{2}{3} = 12\) (học sinh)

  Số học sinh trung bình của lớp 6A là:

       40 – 8 – 12 = 20 (học sinh)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>