AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ ∠xOt  = 400 và ∠xOy  = 800.

  a) Tính góc yOt ?

  b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

  Lời giải tham khảo:

  a) Vì tia Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy (góc xOt = 400 < góc xOy = 800) nên

  \(\begin{array}{l}
  \widehat {xOt} + \widehat {yOt} = xOy\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {yOt} = \widehat {xOy} - \widehat {xOt}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {yOt} = {80^0} - {40^0}\\
  \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\widehat {yOt} = {40^0}
  \end{array}\)

  b) Tia Ot là tia phân giác của góc xOy vì:

  - Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy

  - \(\widehat {xOt} = \widehat {yOt} = {40^0}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>