• Câu hỏi:

  Trái đất có hình dạng gì?

  • A. Hình tròn 
  • B. Hình vuông  
  • C. Hình cầu 
  • D. Hình bầu dục

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC