YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính mKOH biết hòa tan 900ml KOH 2M thành dung dịch A

  • A. 110 gam
  • B. 100,8 gam
  • C. 98 gam
  • D. 100 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  nKOH = 0,9.2 = 1,8 mol → mKOH = 1,8.56 = 100,8 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116143

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON