YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:

  • A. Số gam chất đó tan nhiều trong 100g dung dịch.
  • B. Số gam chất đó tan ít trong 100g dung môi
  • C. Số gam chất đó tan trong nước tạo ra 1000g dung dịch
  • D. Số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là số gam chất đó tan trong 100g nước để tạo dung dịch bão hoà.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116139

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON