YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phải thêm bao nhiêu gam KOH khan vào 300 gam dung dịch KOH 4% để được dung dịch KOH 10%

  • A. 18
  • B. 20
  • C. 22
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng chất tan KOH có chứa trong 300 gam dung dịch 4% là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Rightarrow {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{300.4}}{{100}} = 12(gam)\)

  Gọi khối lượng chất rắn cần thêm vào là a (gam)

  Ta có: \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \Leftrightarrow \frac{{a + 12}}{{300 + a}}.100 = 10 \Rightarrow a = 20(gam)\)

   

  Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo:

  Gọi a là gam KOH cần thêm vào để được dung dịch  KOH 10%.

  Ta có: 

  Ta có tỉ lệ: \(\frac{{300}}{m} = \frac{{90}}{6} \Rightarrow m = 20(gam)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5875

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF