ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tính hướng đất là do tác động chủ yếu của hoocmon nào?

  • A. Auxin
  • B. Xitokinin
  • C. Êtilen
  • D. Giberelin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tính hướng đất là do tác động chủ yếu của hoocmon Auxin.

  → Đáp án: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA