AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây thuộc phản xạ không điều kiện:

  • A. Có tính tạm thời, có thể mất đi nếu không cũng cố.
  • B. Bẩm sinh không có luyện tập.
  • C. Có tính cá thể.
  • D. Không duy truyền cho đời sau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>