AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người, hoạt động nào dưới đây là phản xạ có điều kiện.

  • A. Viết bài, học đàn
  • B. Học đàn, tập bơi
  • C. Tập bơi, viết bài
  • D. Học đàn, tập bơi, viết bài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>