YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính chất của thuật toán là

  • A. Tính dừng 
  • B. Tính xác định
  • C. Tính đúng đắn 
  • D. Cả A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tính chất của thuật toán là: 

  + Tính dừng 

  + Tính xác định

  + Tính đúng đắn 

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 295948

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF