ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất?

  • A. Chính nghĩa thuộc về phe liên minh
  • B. Chính nghĩa thuộc về phe hiệp ước
  • C. Chiến  tranh đế quốc xâm lược phi nghĩa
  • D. Chính nghĩa thuộc về nhân dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON