AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính:

  1. 75oC bằng bao nhiêu oF?
  2. 256oF bằng bao nhiêu oC?

  Lời giải tham khảo:

  Áp dụng công thức đổi nhiệt độ: 

  a. 75oC = (75 . 1,8oF) + 32oF = 167oF      

  b. 256oF = (\(\frac{{256 - 32}}{{1,8}}\) )oC = 124,4oC             

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>