ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tính 314234×2.

  • A. 628468.
  • B. 628486.
  • C. 628648.
  • D. 624868.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt tính và thực hiện tính ta có:

  Vậy 314234×2 = 628468.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 193284

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1