ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho phép tính: 34215 x 2 . Trong các cách sau, cách đặt tính nào đúng?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi đặt tính ta phải đặt chữ số 2 thẳng hàng với chữ số hàng đơn vị của số 34215, hay chữ số 2 phải đặt thẳng hàng với chữ số 5.

  Trong các cách đặt tính đã cho, cách đặt tính D là đúng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 193266

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1