ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

  (37125-28241)×5-16121... 6848×4+2755

  • A. >
  • B. <
  • C. =
  • D. >, =
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  +) (37125−28241)×5−16121

  = 8884×5−16121

  = 44420−16121

  = 28299

  +) 6848×4+2755

  = 27392+2755

  = 30147

  Mà 28299<30147

  Do đó \((37125−28241)×5−16121<6848×4+2755\)

  Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là <.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 193289

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1