ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính: 125384 x 6

  • A. 752034
  • B. 725304
  • C. 752340
  • D. 752304
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt tính và thực hiện tính ta có:

  Vậy 125384×6=752304.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 193286

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1