YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm y biết: 248×145 + 1900:100 = 1900:100 + 248×y

  • A. y = 19
  • B. y = 141
  • C. y = 145
  • D. y = 248

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

  \(248×145+1900:100=1900:100+248×145\)

  Theo đề bài ta có: \(248×145+1900:100=1900:100+248×y.\)

  Do đó \(1900:100+248×145=1900:100+248×y.\)

  Từ đó suy ra y=145.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 192423

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON