YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bình nói: “a + b = b + a”. Tí nói “4824 + 3579 = 3579 + 4824”.Hai bạn nói đúng hay sai?

  • A. Bình: đúng, Tí: sai
  • B. Bình: sai, Tí: đúng
  • C. Cả hai nói đúng
  • D. Cả hai nói sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi.

  Nên cả hai bạn nói đúng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 192440

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON