YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  5269 + 2017 ... 2017 + 5962; 1875 + 9876 ... 9876 + 1875

  Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  • A. = , <
  • B. = , >
  • C. = , =
  • D. > , <

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có: \(1875+9876=9876+1875\)

  Ta có: 5269 + 2017 = 2017 + 5269

  Lại có 5269 < 5962 nên \(2017+5269<2017+5692\)

  Do đó 5269 + 2017 < 2017 + 5962

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 192450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON