AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên a biết rằng 264 chia a dư 24 và 363 chia a dư 43

  • A. 20
  • B. 40
  • C. 60
  • D. 80

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo đề bài ta có:

  264 = a.p + 24

  363 = a.q + 43

  Vậy a = ƯCLN (320; 240) = 80

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>