AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tìm số nguyên a biết: |a| = 3 - 8

  • A. a = 5
  • B. a = -5
  • C. a = 5 hoặc a = -5
  • D. không tìm được giá trị của a

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  |a| = 3 - 8

  |a| = -5

  Vì \(\left| a \right| \ge 0\) nên không có giá trị a thỏa ycbt

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>