YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thực hiện hai thí nghiệm sau:

  Thí nghiệm 1: Sục từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol NaOH, y mol KOH và z mol Ba(OH)2.

  Thí nghiệm 2: Cho từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol Al2(SO4)3 và b mol NaHSO4 (a > b).

  a. Ở mỗi thí nghiệm, thứ tự các phản ứng xảy ra như thế nào? Viết phương trình các phản ứng đó.

  b. Vẽ đồ thị biểu diễn giá trị khối lượng kết tủa theo số mol CO2 (ở thí nghiệm 1) và theo số mol Ba(OH)2 (ở thí nghiệm 2).

  Lời giải tham khảo:

  a. TN1:

  CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O  (1)

  CO2 + 2OH-  → CO32- + H2O  (2)

  CO2 + CO32- +H2O    → 2HCO3-  ( 3)

  CO2 + H2O + BaCO3 → Ba(HCO3)2   ( 4)

  TN2Ba(OH)2 + 2NaHSO4  → BaSO4 + Na2SO4 + 2H2O (1)

  3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → 3BaSO4 + 2Al(OH)3 (2)

  Ba(OH)2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaOH (3)

  OH- + Al(OH)3 → AlO2- + 2H2O (4)

  b. Đồ thị

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81688

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON