YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở Việt Nam vào năm nào? Do ai thực hiện?

  • A. 1897, do Pô Đu-me thực hiện
  • B. 1896, do An-be Xa-rô thực hiện
  • C. 1896, do Đác-giang li-ơ thực hiện
  • D. 1897, do Va ren thực hiện

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5889

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA