YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Dưới ách cai trị của Pháp giai cấp Tư sản dân tộc có thái độ như thế nào?

  • A. Kiên định quyết tâm chống Pháp
  • B. Có tinh thần đấu tranh triệt để cho phong trào giải phóng dân tộc.
  • C. Có thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp
  • D. Theo Pháp, không có tinh thần chống Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5891

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA