ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuật luyện kim được phát minh nhờ vào nghề nào?

  • A. Lúa nước
  • B. Làm gốm
  • C. Chăn nuôi
  • D. Làm đồ trang sức
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 12644

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1