YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thu khí Hidro bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược bình thu vì 

  • A. khí Hidro nặng hơn không khí. 
  • B. khí Hidro nhẹ hơn không khí. 
  • C. khí Hidro nặng bằng không khí. 
  • D. khí Hidro tác dụng với không khí. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA