YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 19,5 gam Kẽm vào bình chứa dung dịch axit clohidric.

  a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

  b. Tính khối lượng các sản phẩm tạo thành?

  c. Nếu dùng toàn bộ lượng chất khí toàn vừa sinh ra ở phản ứng trên để khử 128 gam sắt (III) oxit thì sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

  Lời giải tham khảo:

  a. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

  b. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

    1mol    2mol      1mol   1mol

   nZn phản ứng = 19,5 : 65 = 0,3 mol

  nZnCl2 tạo thành = nH2 tạo thành = nZn phản ứng = 0,3 mol 

  mZnCl2  tạo thành = 0,3 . 136 = 40,8 g

  mH2 tạo thành = 0,3 .2 = 0,6 g

  c. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O 

       1mol       3mol     2mol    3mol

                     0,3mol

  nFe2O3 ban đầu = 128 : 160 = 0,8 mol

  nH2 ban đầu = 0,3 mol

  Ta có tỉ lệ: 0,8/1 > 0,3/3

  ⇒ Fe2O3 dư

  nFe2O3 phản ứng = 0,3 : 3 = 0,1mol

  nFe2O3 còn thừa = 0,8 – 0,1 = 0,7mol

  mFe2O3 còn thừa = 0,7.160 = 112 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA