AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí H2 có tính khử vì 

  • A. khí H2 là khí nhẹ nhất. 
  • B. khí H2 chiếm Oxi của chất khác khi tham gia phản ứng hóa học.
  • C. khí H2 là đơn chất. 
  • D. khí H2 được điều chế bằng phản ứng của kim loại tác dụng với dung dịch axit. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>