AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quan sát thí nghiệm của Jun :

  Thí nghiệm của Jun trình bày trong phần cho thấy, công mà các quả nặng thực hiện làm quay các tấm kim loại đặt trong nước đế’ làm nóng lên đúng bằng nhiệt lượng mà nước nhận được. Thí nghiệm này chứng tỏ điều gì?

  Trong các câu trả lời sau, câu nào đúng?
   

  • A. Năng lượng được bảo toàn.
  • B. Nhiệt là một dạng của năng lượng.
  • C. Cơ năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng.
  • D. Nhiệt năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhiệt năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng. 
   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>