YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kéo một sợi dây cuốn quanh một ống nhôm đựng nước bịt kín nút, người ta thây nước trong ống nóng lên rồi sôi, hơi nước đẩy nút bật ra cùng với một lớp khói trắng do các hạt nước rất nhỏ tạo thành. Hỏi trong thí nghiệm trên đã có sự chuyển hóa cơ năng  thành nhiệt năng xảy ra khi nào?

  • A. Kéo đi kéo lại sợi dây.
  • B. Nước nóng lên.
  • C. Hơi nước làm bật nút ra.
  • D. Hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Kéo đi kéo lại sợi dây: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

  2. Nước nóng lên:  Truyền nhiệt năng từ ống nhôm vào nước.

  3. Hơi nước làm bật nút ra : Nhiệt năng chuyên hóa thành cơ năng.

  4. Hơi nước ngưng tụ thành các giọt nước nhỏ : Truyền nhiệt năng từ hơi nước ra môi trường bên ngoài.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5425

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON