AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không phù hợp với sự bảo toàn năng lượng?

  • A. Năng lượng có chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.
  • B. Sau khi một hiện tượng xảy ra, tổng năng lượng có trước và tổng năng lượng sau khi hiện tượng xảy ra luôn bằng nhau.
  • C. Năng lượng không thể truyền từ vật này sang vật khác.
  • D. Năng lượng của vật không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năng lượng không thể truyền từ vật này sang vật khác → C không đúng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>