YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thế nào là biểu diễn thông tin?

  • A. Là lưu trữ và chuyển giao thông tin
  • B. Có vai trò quyết định đối với hoạt động tin học
  • C. Là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó
  • D. Tất cả ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Biểu diễn thông tin là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6208

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON