YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Những dạng thông cơ bản trong tin học?

  • A. Văn bản
  • B. Hình ảnh
  • C. Âm thanh
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dạng thông cơ bản trong tin học: Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON