• Câu hỏi:

  The children seem to be totally _______ of working quietly by themselves. 

  • A. incapable
  • B. unable
  • C. not able
  • D. impossible

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC