• Câu hỏi:

  Thành tựu lớn nhất của Liên xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1925-1941 là:

  • A. Đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được tăng lên.
  • B. Hơn 60 triệu người dân Liên xô thoát nạn mù chữ.
  • C. Liên xô từ một nước nông nghiệp (chiếm 2/3 tổng sản phẩm kinh tế quốc dân) trở thành cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa
  • D. Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC