YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu? 

  • A. Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn. 
  • B. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
  • C. Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm. 
  • D.  Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được

  ⇒ Đáp án B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON