YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tại sao trong chất rắn không xảy ra đối lưu? 

  • A. Vì khối lượng riêng của chất rắn thường rất lớn. 
  • B. Vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được.
  • C. Vì nhiệt độ của chất rắn thường không lớn lắm. 
  • D.  Vì các phân tử trong chất rắn không chuyển động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong chất rắn không xảy ra đối lưu vì các phân tử của chất rắn liên kết với nhau rất chặt, chúng không thể di chuyển thành dòng được

  ⇒ Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124390

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON