YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng cách nào? 

   

  • A. Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí. 
  • B. Bằng sự đối lưu.
  • C. Bằng bức xạ nhiệt. 
  • D.  Bằng một hình thức khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Năng lượng Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng bức xạ nhiệt

  ⇒ Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON