YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào? 

  • A. Sự đối lưu. 
  • B. Sự dẫn nhiệt của không khí.
  • C. Sự bức xạ. 
  • D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng sự bức xạ

  ⇒ Đáp án C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON