YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đứng gần một bếp lửa, ta cảm thấy nóng. Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng cách nào? 

  • A. Sự đối lưu. 
  • B. Sự dẫn nhiệt của không khí.
  • C. Sự bức xạ. 
  • D. Chủ yếu là bức xạ nhiệt, một phần do dẫn nhiệt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhiệt lượng truyền từ ngọn lửa đến người bằng sự bức xạ

  ⇒ Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF