YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bức xạ nhiệt là: 

  • A. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. 
  • B. Sự truyền nhiệt qua không khí.
  • C. Sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi theo đường gấp khúc. 
  • D. Sự truyền nhiệt qua chất rắn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON