• Câu hỏi:

  Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào? 

  • A. Là phản ứng sinh trưởng hoá ứng động.
  • B. Là phản ứng sinh trưởng quang ứng động.
  • C. Là phản ứng sinh trưởng ứng động sức trương. 
  • D. Là phản ứng sinh trưởng ứng động tiếp xúc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC