• Câu hỏi:

  Ba nhân tố chủ yếu cần cho sự nảy mầm của hạt là  

  • A. Hóa chất, ánh sáng, nhiệt độ. 
  • B. Hoá chất, ôxi, độ ẩm.
  • C. Nước, ôxi, nhiệt độ.  
  • D. CO2, ôxi, nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC