YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự phát tán là gì ?

  • A. Hiện tượng quả và hạt có thể bay đi xa nhờ gió.
  • B. Hiện tượng quả và hạt được mang đi xa nhờ động vật.
  • C. Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống.
  • D. Hiện tượng quả và hạt có thể tự vung vãi nhiều nơi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hiện tượng quả và hạt được chuyển đi xa chỗ nó sống là sự phát tán.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9679

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON