YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số vừa chia hết cho 3, vừa chia hết cho 5 là 

  • A. 425
  • B. 693
  • C. 660
  • D. 256

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  425 chia hết cho 5

  693 chia hết cho 3, 9

  660 chia hết cho 3 và 5

  256 chia hết cho 2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46952

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON