YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:

  • A. A = { 0; 1; 2; 3; 5 }
  • B. B = { 1; 5 }
  • C. C = { 0; 1; 5 }
  • D. D = { 5 }

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {U\left( {10} \right) = \left\{ {1,2,5,10} \right\}}\\
  {U\left( {15} \right) = \left\{ {1,3,5,15} \right\}}
  \end{array}\)

  Vậy giao của 2 tập trên là {1; 5}

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46953

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON