YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  So sánh cấu trúc, chức năng của ADN với ARN?

  Lời giải tham khảo:

  So sánh ADN và ARN về:

        - Cấu trúc:

          + ADN gồm 2 mạch dài hàng chục nghìn đến hàng triệu nu. Thành phần gồm axit phôtphoric, đường đêôxirbô bazơnitơ gồm 4 loại: A, T, G, X.

          + ARN có một mạch đơn ngắn, dài hàng trục đến hàng nu. Thành phần gồm axit photphoric, đường ribôzơ và bazơnitơ gồm 4 loại A, U, G, X

        - Chức năng:

         + ADN mang thông tin di truyền, truyền đạt thông tin di truyền

         +ARN truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất. Tham gia tổng hợp prôtêin. Vận chuyển  axit amin tới ribôxôm để tổng hợp prôtêin tham gia cấu tạo nên riboxom

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 84148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON