YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng và phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có: 

  • A. Đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với con trưởng thành nhưng khác về sinh lý.
  • B. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.
  • C. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành. 
  • D. Đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lý khác với con trưởng thành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự con trưởng thành.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF